Právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb

→ moje služby

Základem je důvěra

Zastupování v daňovém řízení

Finanční úřady přitvrzují, jste na to připraveni? Znáte svá práva?

Zpracování daňových přiznání

Daň z příjmů právnických a fyzických osob, DPH, silniční daň. Odklad přiznání.

Daňové poradenství

Zpracování písemných stanovisek a konzultace k daňovým záležitostem. Otázky & odpovědi na téma daní.

Zpracování účetnictví & mezd

Spolupracuji jen s těmi nejlepšími účetními po celé ČR. Garance kvality.

Služby pro účetní kanceláře

Daňové poradenství nejsou oprávněni poskytovat účetní. Nejsou pojištěni pro odpovědnost za škodu.

→ co vím, netajím

Píši články o účetnictví a daních, kterým budete skutečně rozumět a ještě vás budou bavit